Cơ sở sản xuất

HTX dịch vụ NN và TM Pả Vi

xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch
Tam giác mạch
(150000 )
VietGap
Lương Văn Trường Tam giác mạch (15/12/2020)

Thông tin chung

Giới thiệu
Cổng truy xuất hagiang.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 0
Quản lý Lương Văn Trường
Chứng chỉ sản xuất
Số điện thoại
Khu vực sản xuất

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua