2 cơ sở sản xuất

hiển thị 2/ 2 cơ sở

HTX Gia Hoàng Rượu Mê Cung Đá

Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang , Mèo Vạc, Hà Giang

Nấu bằng nguyên liệu hữu cơ và công nghệ truyền thống dân tộc H'Mong
Đang sản xuất

HTX dịch vụ NN và TM Pả Vi

xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, Mèo Vạc, Hà Giang

Lương thực
Đang sản xuất